Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2019

namehercarmen
Trochę mi brakowało, żeby ktoś mi powiedział, że mam prawo popełniać błędy i że nie zawsze we wszystkim mam być najlepszy. I że mogę mieć ograniczenia.
— Piotr C.
Reposted fromifyouleave ifyouleave viapozakontrola pozakontrola
namehercarmen
9517 5655 800
namehercarmen
namehercarmen
9536 a16b
Reposted fromEtnigos Etnigos viaiblameyou iblameyou
namehercarmen
8459 b52f
Reposted fromEtnigos Etnigos viaiblameyou iblameyou

September 06 2019

namehercarmen
U mnie raczej
W porządku.
Tylko czasami,
Tak znienacka
Poleci kilka łez
Po policzku.
Tłumaczę sobie,
Że to przez wiatr.
Ale nie mogę
Dopuścić do siebie
Myśli,
Że ten wiatr
Nazywa się
Rozczarowanie.
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viatake-care take-care

September 04 2019

namehercarmen
2974 a687
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viacytaty cytaty

September 02 2019

namehercarmen
7987 5a06
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahellodave hellodave

August 29 2019

namehercarmen
namehercarmen
8740 5260 800
Reposted fromtfu tfu viajestnamdzisiajsmutno jestnamdzisiajsmutno
namehercarmen
Reposted frombluuu bluuu vianoticeable noticeable

August 27 2019

namehercarmen
7696 2e16 800

August 22 2019

namehercarmen
3572 864e
Reposted fromsoftboi softboi vianoticeable noticeable
namehercarmen
Ludzie się nie zmieniają, to życie ich zmienia. Radość, smutek czy cierpienie otwierają drzwi do tych miejsc w naszej naturze, których istnienia sami nie podejrzewaliśmy.
— Kasia Bulicz-Kasprzak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadoubleespresso doubleespresso
namehercarmen
namehercarmen
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl