Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2018

namehercarmen
Ile toksycznych związków musisz przeżyć, żebyś nauczył się kochać siebie?
— "Dr House"
Reposted fromzabka zabka viastaystrongangie staystrongangie
namehercarmen
namehercarmen
4148 1379
Reposted fromloveinterruption loveinterruption viaskins skins
namehercarmen
9095 b673
Reposted fromkaraibski karaibski viasomebunny somebunny
namehercarmen
Zrób sobie przysługę i naucz się odchodzić. Gdy łącząca Cię z kimś więź słabnie, naucz się, jak odpuszczać. Kiedy jakaś osoba zaczyna Cię źle traktować, naucz się po prostu iść dalej... Do czegoś i kogoś znacznie lepszego. Nie marnuj swojej energii, próbując wymusić coś, co nigdy się nie zdarzy. Ponieważ prawdą jest, że na każdą osobę, która Cię nie docenia, przypada jeszcze więcej ludzi, którzy tylko czekają, by Cię pokochać, tylko lepiej.
— Reyna Biddy
namehercarmen
0686 5d45
Reposted fromcalifornia-love california-love
namehercarmen
0904 aa68 800
Reposted from2017 2017 viaemerencja emerencja
namehercarmen
0505 1f4d
Reposted frompiehus piehus viadefinicjamilosci definicjamilosci
namehercarmen
6304 5cf0 800
Reposted fromrichardth richardth viadoubleespresso doubleespresso
namehercarmen
namehercarmen
1527 4034
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viatake-care take-care
namehercarmen
Dobrym ludziom codziennie przytrafiają się złe rzeczy.
— "Małe wielkie rzeczy", Jodie Picoult
Reposted fromavooid avooid viatake-care take-care
namehercarmen

i odczuwam dziwne wrażenie, że wszystkim się zaczyna układać, tylko nie mi.

Reposted fromnotfoundyou notfoundyou viatake-care take-care
namehercarmen
Człowiek nie może zrozumieć u innych tego, czego sam nie przeżył.
— Hesse Hermann
Reposted frommisiekmalinowy misiekmalinowy viatake-care take-care
namehercarmen
namehercarmen
namehercarmen
namehercarmen
2465 ffc6
namehercarmen
2433 d7bc
namehercarmen
2431 c35e
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl