Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2018

namehercarmen
5480 7a33
Reposted fromtowo85 towo85 viadefinicjamilosci definicjamilosci
0071 765b
Bardzo.

July 12 2018

namehercarmen
Nie jestem głupią romantyczką. Nie chcę niebios ani spadających gwiazd. Nie chcę kamieni szlachetnych ani złota. Już mam te rzeczy. Chcę ... pewnej ręki. Dobrej duszy. Chcę zasnąć i obudzić się wiedząc, że moje serce jest bezpieczne. Chcę kochać i być kochana.
— Shana Abe
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadepresja depresja
namehercarmen
7071 3f30
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamorsik morsik
namehercarmen
Durdle Door
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamorsik morsik
namehercarmen
2105 c246 800
"Sometimes, when you're too close
to someone, it's hard to see who they really are." Kirsten Miller
6327 9a19 800
Reposted fromdivi divi viadefinicjamilosci definicjamilosci
namehercarmen
7889 8969
namehercarmen
6856 b80f
namehercarmen
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman
Reposted fromxalchemic xalchemic viatake-care take-care
namehercarmen
Tyle numerów, do których nie mogę zadzwonić.
Tyle adresów, pod które nie można mi pójść.
— Katarzyna Wołyniec.
Reposted fromnutt nutt viatake-care take-care
namehercarmen
Nie robi się komuś nadziei wiedząc, że to ma termin ważności.
Reposted fromBrilliant Brilliant viatake-care take-care

July 11 2018

namehercarmen
Chciałaś kiedyś kogoś, kogo nie powinnaś chcieć?
— "Orange Is the New Black"
namehercarmen
namehercarmen
namehercarmen
namehercarmen
Nie ma Cię, ale biorę Cię pod uwagę. Cały czas.

— On
namehercarmen

July 10 2018

namehercarmen
Czuję się zupełnie do niczego. Czuję się, jakbym poszła do kina, film się skończył, zapaliły się światła, wszyscy wyszli już z sali, a ja dalej tam siedzę i próbuję zrozumieć, co się właściwie wydarzyło.
— A. J. Finn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care
namehercarmen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl