Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2019

namehercarmen
2953 02b9
Zupa wie najlepiej.
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viacytaty cytaty
namehercarmen
— Eve&Lucifer, "Lucifer"
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk

July 12 2019

namehercarmen
8203 f199
Reposted fromJustVicky JustVicky
namehercarmen
8287 2c83
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba
namehercarmen
8292 d1e1 800
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL
namehercarmen
6712 f37c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianoticeable noticeable
namehercarmen
5729 614b
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianoticeable noticeable
namehercarmen
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso
namehercarmen
2360 5438 800
Reposted fromnutt nutt viadoubleespresso doubleespresso

July 10 2019

namehercarmen
Czyste sumienie jest najlepszą poduszką do spania.
— Marek Hłasko
namehercarmen
Świat przeszkadza mi w życiu.
— Sławomir Mrożek, Dziennik tom 1 - 1962-1969
Reposted frommhsa mhsa viaiblameyou iblameyou
namehercarmen
namehercarmen
2622 be96
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianoticeable noticeable
namehercarmen
Wolałabym być trochę głupsza i trochę bardziej szczęśliwa.
— Halina Poświatowska
namehercarmen
Ludzie mają zajebisty talent do milczenia wtedy , kiedy wiedzą , co chcą powiedzieć, ale brak im odwagi.
— M.
Reposted fromegzystencja egzystencja viapozakontrola pozakontrola

July 09 2019

namehercarmen
namehercarmen
namehercarmen
Midnight glow of Senja
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vianoticeable noticeable
namehercarmen
Czasem jestem tak dzielna, że sama siebie zadziwiam. A czasem przychodzi taki dzień jak dziś i myślę, że nie dam rady, że mi się wszystko rozpadnie.
— Kasia Bulicz-Kasprzak

July 05 2019

namehercarmen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl