Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2019

namehercarmen
5411 73fc
Reposted frommonam monam viatake-care take-care
namehercarmen
Jedną z najtrudniejszych rzeczy do przyznania jest to, że nie kochano nas wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy.
— Alex Michaelides
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care
namehercarmen
namehercarmen
1756 f360
Reposted fromkarahippie karahippie vianoticeable noticeable

November 05 2019

namehercarmen
Jestem jedną z tych osób, które mają radosne usposobienie, lecz smutną duszę.
namehercarmen

November 04 2019

namehercarmen
7724 326d
namehercarmen
Wcale nie jest za późno, by szukać świata ze snów.
— Nancy H. Kleinbaum

October 30 2019

namehercarmen
Chciałabym mieć już spokój w sercu i poukładane myśli w głowie.
namehercarmen
namehercarmen
namehercarmen
8774 0e3e
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaxalchemic xalchemic
namehercarmen
9308 e0a3
Najtrudniejszy pierwszy krok
Reposted fromxalchemic xalchemic

October 23 2019

namehercarmen
5053 6f9d 800
Reposted frompiehus piehus viaiblameyou iblameyou
namehercarmen
9470 95dc
namehercarmen
5600 c531
Reposted fromhormeza hormeza viadoubleespresso doubleespresso
namehercarmen
6749 1629

October 21 2019

namehercarmen
Bywa również tak , że nie chce się odejść, ale nie można zostać.
Reposted fromizunia6644 izunia6644 viaemerencja emerencja
8846 3883
Reposted fromtosiaa tosiaa viaemerencja emerencja
namehercarmen
5158 1017 800
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl