Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2017

namehercarmen
Miałaś wrażenie, jakby twoje życie zamieniło się w coś, czego nigdy nie chciałaś?
— Zwierzęta nocy (2016)
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola
namehercarmen
4061 7f69

March 10 2017

2819 e67e 800
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viakoloryzacja koloryzacja
namehercarmen
Jestem wdzięczny wszystkim tym, którzy mi odmówili. Dzięki nim zrealizowałem cel samemu. 
— Albert Einstein
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaemerencja emerencja
namehercarmen
1185 42fc
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatransfuzja- transfuzja-
namehercarmen
2385 2cb3 800

Ten, kto kocha albo kocha bardziej, komu bardziej zależy na miłości lub na związku, przegrywa. Chodzi o to, że ten, kto kocha mniej, ma władzę.

R.W. Fassbinder

Reposted fromKACHA KACHA viatransfuzja- transfuzja-
namehercarmen
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
namehercarmen
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viapozakontrola pozakontrola
namehercarmen
namehercarmen
3440 b62f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasonicetobenice sonicetobenice
namehercarmen
Six coffees do nothing when you’re tired of life.
— unknown
Reposted fromnervure nervure viasonicetobenice sonicetobenice
namehercarmen
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
Reposted frompensieve pensieve viasonicetobenice sonicetobenice
namehercarmen
6776 9881
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1 viatransfuzja- transfuzja-
namehercarmen
1028 6408

February 24 2017

namehercarmen

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

— books
namehercarmen
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki
Reposted fromvith vith viakoloryzacja koloryzacja
namehercarmen
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viakoloryzacja koloryzacja
namehercarmen

I wierzyć mi nie chciałeś, gdy Ci obiecywałam, że ten ból ustąpi i że kiedyś ta Twoja pierwsza miłość śmieszna Ci się wyda i jedyne, co Ci po niej pozostanie, to ten przeceniany przymiotnik „pierwsza”. Bo ważniejsze są miłości następne, a najważniejsza jest i tak zawsze ta ostatnia.

— na fejsie z moim synem
namehercarmen
“ Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę,że jest inny.”
— K. Grochola
namehercarmen

To się zdarza tylko w literaturze, że on nagle rozumie, że ona jest jego całym światem. 


Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl