Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2019

namehercarmen
Nocny papieros przywołuje spóźnione myśli. Nocny papieros kusi prawdy, rozmywa słowa.
 
— S. Soyka "Nocny papieros"
Reposted frompouler pouler viapozakontrola pozakontrola
namehercarmen
Wiem jednak, że są rzeczy, które ranią człowieka na zawsze, od środka. Nie można tego wyleczyć, nie ma ucieczki. Jedyne, co można zrobić, to zakopać wspomnienia tak głęboko, żeby nie udało im się wydostać na powierzchnię, Znaleźć jakiś sposób na udawania, że życie zaczęło się na nowo.
— Rebecca Fleet – "Zamiana"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacountingme countingme
namehercarmen
7203 70c2 800
Reposted fromdippi dippi viacountingme countingme

May 02 2019

namehercarmen
6988 d42e
Reposted fromcontigo contigo
namehercarmen
7183 3ef8
Reposted fromLunarr Lunarr
namehercarmen
7360 12c5
-Lanka
Reposted frommoglismywszystko moglismywszystko
namehercarmen
7363 7979
-Lana Del Rey
Reposted frommoglismywszystko moglismywszystko
namehercarmen
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine viarudelubie rudelubie
namehercarmen
2061 ef9c
Reposted fromcoolenough coolenough viajustmine justmine
namehercarmen
Najbardziej boli nie pożegnanie, tylko dziura, z którą zostajesz.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola
namehercarmen
Przepraszam, że Cię odepchnęłam. Zrobiłam to ze strachu. Że tak Cię potrzebuję.
— "You" (2018)
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapozakontrola pozakontrola
namehercarmen
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
namehercarmen
przeraża mnie ten cały zmarnowany przeze mnie czas
Reposted fromcreure creure viatulipanowa tulipanowa
namehercarmen
5414 d926
Reposted fromimradioactive imradioactive viatulipanowa tulipanowa
namehercarmen
Powiedzieć, że miała złamane serce - to zdecydowanie za mało. Była złamana wewnętrznie cała. Przesiąknęła bólem do szpiku kości. Do każdej komórki. Całym krwiobiegiem. Każdym oddechem. Wdechem i wydechem. (...) Kiedy dookoła, w jej codzienności panował huragan i tak zdawało się, że ten jeden mężczyzna stanowił największy kataklizm jej życia. Zrównał perfekcyjnie wszystkie nadzieje z płaską rzeczywistością świata, której i tak nigdy nie potrafiła pojąć.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatulipanowa tulipanowa
namehercarmen
6507 04f9 800
namehercarmen
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatulipanowa tulipanowa
namehercarmen
namehercarmen

April 30 2019

namehercarmen
Czasem ludzie błądzą, a wtedy ranią nawet wtedy, kiedy nie chcą.
— Graceland
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapkz451 pkz451
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl