Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2019

namehercarmen
8650 a88f
Reposted fromslodziak slodziak viaxlickmysneakers xlickmysneakers
namehercarmen
5065 eb6e 800
namehercarmen

May 30 2019

namehercarmen
4815 d615
namehercarmen
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortazar, "Gra w klasy"
namehercarmen

May 29 2019

namehercarmen
7961 9cb5
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
namehercarmen
5140 db23
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
namehercarmen
3149 51ba
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
namehercarmen
9319 9f76
Reposted fromitcouldbeworse itcouldbeworse viaretaliate retaliate
namehercarmen
Smutno mi za tym wszystkim dalekim, co mogłem nazywać moim.
— Tadeusz Makowski

May 28 2019

namehercarmen
7542 1cc5
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viatransfuzja- transfuzja-

May 27 2019

namehercarmen
namehercarmen
8248 37bd 800
Reposted fromoll oll viajestnamdzisiajsmutno jestnamdzisiajsmutno
namehercarmen
2411 6efe
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viapozakontrola pozakontrola
namehercarmen
6549 ce5a 800
Reposted fromtfu tfu viaClary Clary
namehercarmen
I can’t translate myself into language any more.
— Alice Notley
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaiblameyou iblameyou

May 24 2019

namehercarmen
7655 b742 800
Poznań. Rynek zimowym przedpołudniem.
Reposted fromawita awita viairmelin irmelin
0370 a90f 800
Reposted fromfreakish freakish vianoelle noelle
namehercarmen


Nie chcę, abyś był we mnie szalenie zakochany.
Zakochanie to nie miłość.
Chcę, abyś mnie kochał - czasem rozsądnie, czasem spontanicznie, nie rzucił dla mnie świata, ale się tym światem dzielił.
Nie obiecuj, że mnie nie zostawisz, nie kocha się słowami.
Po prostu mnie nie zostawiaj i nie mów nic.

— Przyjdź do mnie o 04:00...
Reposted fromlubie-lato lubie-lato vianoelle noelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl