Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2020

namehercarmen
5745 652e
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatransfuzja- transfuzja-
namehercarmen
0211 98a9
Reposted frommoai moai viatransfuzja- transfuzja-

February 03 2020

namehercarmen
3205 6cab
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilkdreams silkdreams

January 13 2020

namehercarmen
Reposted fromshakeme shakeme viasilkdreams silkdreams
namehercarmen
9997 4b64
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilkdreams silkdreams
namehercarmen
9992 fa2a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilkdreams silkdreams
namehercarmen
8308 8383
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viasilkdreams silkdreams
namehercarmen
Wszystko przepadło. Wszystko się rozsypało. Życie w totalnym rozpadzie. Co było pewnikiem, zostało zaprzeczone. Co miało trwać wiecznie – umarło.
— Anka Mrówczyńska - Psychiatryk
Reposted frommhsa mhsa viasilkdreams silkdreams
namehercarmen
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
namehercarmen
8578 cf2a

January 09 2020

namehercarmen
8534 9c18
Joaquin Phoenix, "Joker" 2019
namehercarmen
namehercarmen
namehercarmen
4456 d2f5
namehercarmen
6040 2336
Reposted fromEtnigos Etnigos viaiblameyou iblameyou
namehercarmen
Nie chcę nawet liczyć, ile spadających gwiazd i zdmuchniętych świeczek zmarnowałam na Ciebie.
— ja. dzisiaj. co za marnotrawstwo.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty

January 07 2020

namehercarmen
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaiblameyou iblameyou

December 20 2019

namehercarmen
Reposted frombluuu bluuu viasilkdreams silkdreams
namehercarmen
3580 739e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilkdreams silkdreams
namehercarmen
3558 1e24
Reposted fromhrafn hrafn viatake-care take-care
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl