Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2020

namehercarmen
4631 72f9
Reposted fromEtnigos Etnigos viaiblameyou iblameyou
namehercarmen
3211 8ae5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilkydreams silkydreams
Sponsored post
soup-sponsored

June 03 2020

namehercarmen
7938 e218
Reposted fromEtnigos Etnigos viaburnmyshadow burnmyshadow

May 29 2020

namehercarmen
8792 6b47
Harley Quinn: Birds of Prey, C. Yan (2020)
Reposted frommovieguy movieguy viamoviesss moviesss
namehercarmen
Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.

May 22 2020

namehercarmen
9924 e377 800
Reposted frommoai moai viatransfuzja- transfuzja-
namehercarmen
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso
namehercarmen
1233 f911 800
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatulipanowa tulipanowa
namehercarmen
7495 6b81
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatulipanowa tulipanowa
namehercarmen
7003 15f5
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatulipanowa tulipanowa
namehercarmen
Reposted fromshakeme shakeme viatransfuzja- transfuzja-
namehercarmen
namehercarmen

Mówią o mnie raczej zdolna
Mądra
Skromna
A ja wątpię czy tak jest
Dzisiaj czuję się niechciana
Sama
Sanah
Czy ktoś taką zechce mnie

O nie
Czy rozkręcę się
I poniesie mnie
Poniesie mnie
Poniesie mnie

A póki co dziwi mnie to
Że lubię me łzy
Bo taki mam styl
Przecież i tak czaru mi brak
A na imię mam
Królowa dram
— Sanah- Królowa dram
namehercarmen

May 21 2020

namehercarmen
5826 fca7 800
Reposted fromtfu tfu viaiblameyou iblameyou
namehercarmen
Reposted fromshakeme shakeme viatransfuzja- transfuzja-
namehercarmen
9476 4508
Reposted fromrichardth richardth viaiblameyou iblameyou
namehercarmen
0693 2a80 800
Reposted fromxhiatusx xhiatusx viaiblameyou iblameyou
namehercarmen
5828 a4cc 800
Reposted fromtfu tfu viaiblameyou iblameyou

May 18 2020

namehercarmen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...