Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2019

namehercarmen
namehercarmen
1636 9931
Sponsored post
feedback2020-admin

May 09 2019

namehercarmen
0099 8450 800
Reposted frompunisher punisher viatulipanowa tulipanowa
namehercarmen
7783 1fbf
namehercarmen
1999 b8fe 800
Reposted fromspring-flow spring-flow viatulipanowa tulipanowa
namehercarmen
2280 3cfb
Reposted frompierdolony pierdolony viatulipanowa tulipanowa
namehercarmen
2261 edb2
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatulipanowa tulipanowa
namehercarmen
W tym kraju ludzie nie cenią sobie poranka. Budzą się gwałtownie na dzwonek budzika, który druzgoce ich sen jak cios siekiery, i od razu stają się niewolnikami żałosnego pośpiechu. Niech mi pan powie, cóż może być wart dzień, który zaczyna się od takiego aktu przemocy? Co musi dziać się z ludźmi, którzy co dzień za pośrednictwem budzika doznają miniaturowego elektrowstrząsu? Każdego dnia przyzwyczaja się ich do przemocy, każdego dnia oducza się ich od rozkoszy. Proszę mi wierzyć, że o charakterze ludzi decydują ich poranki.
— Milan Kundera
Reposted frommalw malw viapozakontrola pozakontrola

May 07 2019

8846 3883
Reposted fromtosiaa tosiaa viaxlickmysneakers xlickmysneakers
namehercarmen
2580 3407
Reposted fromdimetyloamina dimetyloamina viazapiski zapiski
namehercarmen
0413 1e5d
Reposted fromseaweed seaweed viapozakontrola pozakontrola
namehercarmen
Bo nie można przeciągać tych spraw w nieskończoność. W którymś momencie po prostu pociągasz za plaster i boli, ale za chwilę jest już po wszystkim i czujesz ulgę. 
— J. Green 'Szukając Alaski'
Reposted fromlovvie lovvie viapozakontrola pozakontrola
namehercarmen
9940 22cc
namehercarmen
4518 7d03
Reposted fromkarahippie karahippie viapozakontrola pozakontrola

May 06 2019

namehercarmen
namehercarmen
namehercarmen
namehercarmen
8960 6511
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
namehercarmen
8687 e56c
namehercarmen
(...) nie wytrzymują, bo Ty jesteś kotem. Nawet jak mówisz, że nie uciekniesz to i tak możesz to zrobić, z Tobą nigdy nie wiadomo.
Reposted fromitgirl itgirl viapozakontrola pozakontrola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...