Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2019

namehercarmen
Boję się.
Boję się, że nie zdążę. 
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompaniwer paniwer vianoelle noelle
namehercarmen
namehercarmen
2337 ea69 800
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxlickmysneakers xlickmysneakers
namehercarmen
1540 5286 800
Reposted frompiehus piehus viaxlickmysneakers xlickmysneakers
namehercarmen
4530 18e1 800
Reposted fromnutt nutt viaxlickmysneakers xlickmysneakers
namehercarmen
8838 1a44 800
Reposted frompiehus piehus viaxlickmysneakers xlickmysneakers
namehercarmen
8566 2aac
self-reliance (uncountable, noun): the capacity to rely on one's own capabilities, and to manage one's own affairs; independence.
namehercarmen
- Ile razy układałaś sobie w myślach odpowiedź na SMS, który nigdy nie przyszedł ?
- 7 lat... - wyszeptała.
— Autor Bezdech
namehercarmen
Będziesz go miała dość. Będziesz chciała, żeby po prostu nic nie mówił. Czasami na niego spojrzysz i pomyślisz „mam dosyć!”. Będziesz krzyczała, kłóciła się z nim. Będziesz zła, że nie rozumie rzeczy najbardziej oczywistych i należy mu to tłumaczyć jak przysłowiowej krowie na miedzy. Czasami uciekniesz do przyjaciółki, aby od niego odpocząć. Czasami nie odpiszesz mu na wiadomość, nie odbierzesz telefonu, bo zwyczajnie nie będziesz miała mu nic do powiedzenia. Nie powiesz co jadłaś, jak spędziłaś dzień i czy ten film, na którym byłaś wczoraj w kinie był godny uwagi. Takie zachowania to coś normalnego. Jesteśmy tylko ludźmi, a dobieramy się z drugim, początkowo obcym nam człowiekiem i musimy zdawać sobie sprawę, że nie zawsze będziemy pierdzieć tęczą. Przyjdzie jednak szybko ten moment, w którym pomyślisz sobie, że kochasz tego nieidealnego człowieka, bo o to w tym wszystkim chodzi.
— "Czarne buty"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapozakontrola pozakontrola
namehercarmen
namehercarmen
3802 6dbf
Reposted fromgrobson grobson viadoubleespresso doubleespresso
namehercarmen
2972 f630
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapimpmyheart pimpmyheart
namehercarmen
7694 aef7
Reposted fromretro-girl retro-girl viapimpmyheart pimpmyheart
namehercarmen
namehercarmen
Reposted frombluuu bluuu viapimpmyheart pimpmyheart
namehercarmen
Reposted frombluuu bluuu viapimpmyheart pimpmyheart
namehercarmen
9021 ab2f
Reposted fromoll oll viapimpmyheart pimpmyheart
namehercarmen
Reposted fromshakeme shakeme viapimpmyheart pimpmyheart
namehercarmen
9253 3b23 800
Reposted fromcalifornia-love california-love viaClary Clary

May 17 2019

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl